måndag 27. september 2010

IKT-bruk under observasjonspraksisen

Eit arbeidskrav vi har fått i fagdidaktikken er å fortelje korleis klassene brukte IKT i undervisninga. Problemet mitt er at ingen av klassene eg observerte var i eit stadium av undervisninga der dei skulle bruke IKT av noko slag. Heller ikkje som undervisningsform vart IKT brukt; her gjekk alt på tavla.

Eg observerte i matte- og naturfagtimar, og på spørsmål om IKT-bruk, svara øvingslæraren vår at dei tek i bruk IKT i matte-faget, med bl.a. opplæring og bruk i rekneark. Men observasjonspraksisen vart gjennomført på ein ungdomskule, så ein kan tenke seg at ein skule med meir ressursar, både økonomisk og kompetanse, hadde baka meir IKT inn i undervisninga. Dette vert nok mest synsing frå mi side, men IKT var heilt klart ikkje eit prioritert område i dei to faga eg fekk ta del i.

1 kommentar:

  1. Det var lite IKT av hva jeg selv fikk se på ungdomsskolene Torgeir, så jeg kjenner meg igjen. Det var noen datarom som var ute av drift og jeg tror knapt noen av elevene benyttet maskin i det hele tatt i løpet av en uke. Det er helt klart skolens ansvar å sørge for at IKT rommene er oppe og går.

    SvarSlett