torsdag 25. november 2010

Eg - ein medialærar?

Arbeidskravet er å skrive 4 punkt under denne overskrifta; to ting eg gler meg til og to ting som eg ser på som ei utfordring. Personlig synes eg ikkje at det er noko klart skille mellom desse to, eg likar jo utfordringar! Men i oppgåva si ånd, har eg funne følgande punkt:

Eg gler meg til:

  • å få bruke kunnskapen min til å undervise.
  • å få omsette den teoretiske kunnskapen frå PPU-studiet til praksis. Det blir nok enklare å jobbe med teoretisk stoff etter praksisen også


Eg trur det blir utfordrande å:

  • sette seg inn i nytt, ukjent fagstoff
  • sette karakterar på arbeidet som elevane leverar